POW ước đạt 10,213 tỷ đồng doanh thu sau 4 tháng đầu năm

POW ước đạt 10,213 tỷ đồng doanh thu sau 4 tháng đầu năm

Trong tháng 4/2021, tổng sản lượng từ các nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, HOSE: POW) ước đạt 1,765.2 triệu kWh, tính chung 4 tháng ước đạt 6,405 triệu kWh.

POW ghi nhận sản lượng điện tháng 4 đã có sự tăng trưởng hơn so với tháng 3/2021, trong đó Nhà máy điện (NMĐ) Vũng Áng 1 hoàn thành 103% kế hoạch tháng, Nhà máy Thủy điện Đắkđrinh hoàn thành 145% kế hoạch tháng. Doanh thu POW trong tháng 4 ước đạt 2,871.2 tỷ đồng, tính chung 4 tháng ước đạt 10,212.8 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh tháng 4/2021 của POW
Nguồn: Thông cáo nhà đầu tư tháng 4/2021 của POW

Đối với các dự án đang triển khai, Ban Quản lý dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4 tiếp tục xem xét lựa chọn nhà thầu các gói thầu EPC. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án. Cũng trong tháng 4, POW đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau và kiến nghị lãnh đạo tỉnh xem xét giao mặt bằng khu đất tại xã Khánh An, diện tích khoảng 26 ha để đơn vị triển khai dự án NMĐ Cà Mau 3.

Bước sang tháng 5, POW đặt mục tiêu tiếp tục vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy điện. Sản lượng điện dự kiến đạt 2,010.3 triệu kWh và doanh thu dự kiến ước đạt 3,158 tỷ đồng, chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn: Thông cáo nhà đầu tư tháng 4/2021 của POW

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của POW dự kiến tổ chức ngày 27/05 theo hình thức trực tuyến. 

Duy Na

FILI