PLX: Lãi ròng quý 1 đạt 661 tỷ đồng, mảng nhiên liệu bay bị ảnh hưởng dịch Covid-19

PLX: Lãi ròng quý 1 đạt 661 tỷ đồng, mảng nhiên liệu bay bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu thuần 38,247 tỷ đồng và lãi ròng 661 tỷ đồng.

Một cửa hàng xăng dầu của PLX

Theo BCTC của Công ty mẹ PLX, lãi sau thuế quý 1/2021 đạt 363 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thua lỗ 2,316 tỷ đồng. Điều này do giá dầu vào quý 1 năm trước đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá vốn hàng bán với phát sinh 1,500 tỷ đồng phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối kỳ theo quy định. Trong khi quý 1 năm nay, giá dầu WTI có xu hướng tăng, đạt 59.16 USD/thùng tại thời điểm cuối tháng 3 giúp hoạt động kinh doanh xăng dầu có lãi.

Mặt khác, một số công ty con của PLX thuộc các ngành nghề kinh doanh khác ghi nhận giảm lợi nhuận quý 1/2021 so cùng kỳ, trong đó chủ yếu là lĩnh vực nhiên liệu bay (lợi nhuận giảm 76% so cùng kỳ) do quý 1 năm trước các hàng hàng không vẫn hoạt động bình thường.

Kết quả hợp nhất, PLX báo doanh thu thuần đạt 38,247 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ. Do giá vốn giảm nhanh hơn, Công ty thu được 3,394 tỷ đồng lãi gộp, gấp 7.5 lần cùng kỳ. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, PLX báo lãi ròng 661 tỷ đồng trong quý đầu năm 2021 (cùng kỳ thua lỗ 1,893 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của PLX
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của PLX

Đến thời điểm 31/03/2021, tổng tài sản của PLX đang ở mức 64.5 ngàn tỷ đồng, tăng gần 6% sau 3 tháng. Chênh lệch chủ yếu là do tăng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (+667 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn (+2,606 tỷ đồng) và hàng tồn kho (+1,012 tỷ đồng).

Cho cả năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tăng 9% lên 135,200 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 3,360 tỷ đồng, gấp 2.4 lần kết quả 2020.

PLX dự kiến năm nay sẽ hoàn thành việc thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO; rà soát, tiếp tục thực hiện việc thoái vốn các khoản đầu tư ngoài ngành.

Duy Na

FILI