Nộp thiếu thuế, PPY bị xử phạt hơn 13 triệu đồng

Nộp thiếu thuế, PPY bị xử phạt hơn 13 triệu đồng

Cục thuế tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (HNXPPY).

Nguyên nhân là do đơn vị tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế năm 2020, dẫn đến qua thanh tra số thuế TNDN phải nộp tăng hơn 67 triệu đồng.

Do đó, PPY bị xử phạt hơn 13 triệu đồng (20% số tiền thuế phải nộp tăng qua thanh tra).

Biện pháp khắc phục là buộc PPY nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước

Về tình hình quý doanh quý đầu năm, PPY ghi nhận doanh thu thuần hơn 448 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Ngược lại, lãi ròng tăng đột biến lên hơn 4.5 tỷ đồng, gấp 3.8 lần chủ yếu do tỷ lệ lợi nhuận gộp/lít xăng dầu tăng so với cùng kỳ.

Một số chỉ tiêu tài chính của PPY qua các quý trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI