Loạt xử phạt do giao dịch 'mập mờ'

Loạt xử phạt do giao dịch 'mập mờ'

Ngày 17 và 18/05/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành loạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Võ Trường Sơn, ông Phan Ngọc Hồng, ông Nguyễn Quang Huy và NS ADVISORY INC PTE.LTD.

Thành viên HĐQT HNG bị xử phạt 45 triệu đồng

Ông Võ Trường Sơn - Thành viên HĐQT CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSEHNG) - đã bán 505,000 cp HNG vào ngày 04/12/2020 nhưng không báo cáo.

Do đó, ông Sơn bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

“Lướt sóng trong âm thầm”, cổ đông lớn VIG bị xử phạt 75 triệu đồng

Ông Phan Ngọc Hồng đã mua 34,000 cp của CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (HNX: VIG) vào ngày 11/10/2019, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 1.7 triệu cp (4.99%) lên 1.75 triệu cp VIG (5.1%) và trở thành cổ đông lớn của VIG nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi trở thành cổ đông lớn.

Do đó, cá nhân này bị xử phạt số tiền 50 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Liền sau đó, ngày 31/10/2019, ông Hồng mua 20,000 cp VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết của VIG (tăng từ 5% lên 6%). Ngày 13/11/2019, ông Hồng bán 90,000 cp VIG dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành của VIG (giảm từ 6% xuống 5%).

Tiếp tục, ngày 18/11/2019, ngày 06/12/2019 và 26/12/2019, ông Hồng mua lần lượt 34,800 cp, 70,300 cp, 10,000 cp VIG, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% khối lượng cổ phiếu lưu hành (tăng từ 5% lên 6%, 7% và 8%). Tuy nhiên, ông Hồng không báo cáo UBCKNN, HNX khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Do đó, ông Hồng bị xử phạt số tiền 25 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Tổng cộng 2 vi phạm, ông Hồng bị xử phạt 75 triệu đồng.

LCG: Rời ghế cổ đông lớn trong im lặng, một Công ty ngoại bị xử phạt 80 triệu đồng

Công ty NS ADVISORY INC PTE.LTD, là cổ đông lớn của CTCP Licogi 16 (HOSELCG), đã bán 121,730 cp LCG vào ngày 24/11/2020 và bán hơn 1 triệu cp LCG vào ngày 03/12/2020, dẫn đến thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG (giảm từ ngưỡng 8% xuống ngưỡng 7% và xuống ngưỡng 6%). Đến ngày 25/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo của Công ty.

Do đó, đơn vị này bị xử phạt 30 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ngày 04/12/2020, NS ADVISORY INC PTE.LTD tiếp tục bán hơn 2 triệu cp LCG, dẫn đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch giảm xuống dưới 5% số lượng cổ phiếu lưu hành của LCG và không còn là cổ đông lớn của LCG. Đến ngày 25/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo của Công ty.

Do đó, cổ đông này tiếp tục bị xử phạt 50 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

Tổng cộng, NS ADVISORY INC PTE.LTD bị xử phạt 80 triệu đồng cho 2 vi phạm trên.

Tổng Giám đốc CVT bị phạt 17.5 triệu đồng

Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ CTCP CMC (HOSECVT) - đã bán 58,707 cp CVT vào ngày 11/12/2020 nhưng đến ngày 22/12/2020, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Huy.

Do đó, ông Huy bị xử phạt số tiền 17.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Minh Hồng

FILI