Không trích lập dự phòng, Bac A Bank báo lãi trước thuế quý 1 tăng 29%

Không trích lập dự phòng, Bac A Bank báo lãi trước thuế quý 1 tăng 29%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) không trích lập chi phí dự phòng rủi ro kỳ này, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế tăng 29%, lên mức gần 230 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, hoạt động chính của BAB đi ngang so với cùng kỳ năm trước, chỉ đem về hơn 453 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Trong khi đó, nguồn thu ngoài lãi tăng mạnh như lãi từ hoạt động dịch vụ gấp đôi cùng kỳ (16 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 4.4 lần (31 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác gấp 11 lần (4.2 tỷ đồng).

Điểm đặc biệt là kỳ này, Ngân hàng không trích lập chi phí dự phòng rủi ro, do đó, BAB báo lãi trước và sau thuế tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 230 tỷ đồng và gần 184 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế chỉ 700 tỷ đồng cho cả năm 2021, BAB đã thực hiện được gần 33% sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BAB

Tổng tài sản tính đến cuối quý 1 giảm 7% so với đầu năm, chỉ còn hơn 108,809 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 70% (1,242 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 4% (8,551 tỷ đồng), cho vay khách hàng giảm 4% (76,479 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng lại tăng 4% so với đầu năm, lên mức 89,643 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của BAB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BAB

Một điểm sáng của nhà băng này là tổng nợ xấu tại ngày 31/03/2021 giảm 4% so với đầu năm và tất cả phân loại nợ xấu đều giảm. BAB vẫn kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay ở mức 0.79%.

Chất lượng nợ vay của BAB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của BAB

Hàn Đông

FILI