IDC đặt mục tiêu tăng trưởng lãi trước thuế 2021 đạt 34%

IDC đặt mục tiêu tăng trưởng lãi trước thuế 2021 đạt 34%

ĐHĐCĐ của Tổng Công ty IDICO – CTCP (HNX: IDC) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tổng doanh thu tăng trưởng 3% và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 34% so với kết quả thực hiện của năm 2020.

Cụ thể, IDC đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 2021 lần lượt đạt gần 5,661 tỷ đồng và 990 tỷ đồng, tăng 3% và 34% so với mức thực hiện năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của IDC
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 của IDC

Nhằm thực hiện mục tiêu trên, ban lãnh đạo IDC chủ trương tập trung vào hai mảng KCN và điện năng. Đối với lĩnh vực KCN, Công ty sẽ tiếp tụ đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và nâng cao tiện ích hạ tầng tại các KCN Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng, Quế Võ II, đồng thời hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho KCN Hựu Thạnh và KCN Cầu Nghìn.

Còn với mảng điện năng, Công ty sẽ tập trung xử lý sự cố của Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 và đưa vào vận hành trở lại vào tháng 6/2021. Bên cạnh đó, IDC bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời trên khu vực vùng bán ngập và lòng hồ thủy điện Srok Phu Miêng cũng như điện mặt trời áp mái tại các KCN.

Năm 2021, ban lãnh đạo IDC nhận định đây là một năm quan trọng của Công ty do trong năm nay, Công ty sẽ thoái hết phần vốn Nhà nước và chuyển sang mô hình hoạt động mới. Vì vậy, IDC sẽ thực hiện tái cấu trúc và sắp xếp lại bộ máy các phòng ban ở Công ty mẹ cũng như thay đổi mô hình cấu trúc sở hữu giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, IDC sẽ vẫn tiếp tục tập trung vào các mảng kinh doanh hiện tại như bất động sản công nghiệp, dịch vụ KCN, bất động sản dân dụng, năng lượng, xây lắp và hạ tầng.

Hiện, IDC có 300 triệu cp đang lưu hành với hai cổ đông lớn có cùng tỷ lệ nắm giữ 22.5% là Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco và CTCP Tập đoàn S.S.G. Về công ty thành viên, IDC hiện đang góp vốn tại 18 công ty, trong đó gồm 10 công ty con và 8 công ty liên kết.

* Nhờ tiết giảm chi phí, IDC báo lãi ròng quý đầu năm tăng 21%

Hà Lễ

FILI