Haxaco chốt ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2020

Haxaco chốt ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2020

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HOSEHAX) sẽ chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu vào ngày 28/05/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/05/2021.

Theo đó, HAX dự kiến sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ thực hiện 10:3, tức cổ đông sở hữu 10 cp được nhân 03 cổ phiếu mới. Như vậy tổng số cổ phiếu được phát hành hơn 11.02 triệu cp.

Công ty chưa công bố cụ thể ngày thực hiện trả cổ tức.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, lý giải về việc Công ty không chia cổ tức bằng tiền mặt như mọi năm mà lại có phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, HAX cho biết mục đích nhằm để giữ lại lượng tiền mặt nhằm đầu tư các dự án sắp tới.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1, HAX có hơn 1,436 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 56% so với cùng kỳ. Kết quả, lãi ròng của Công ty đạt hơn 55 tỷ đồng, gấp 16.6 lần cùng kỳ.

Khang Di

FILI