Giao dịch quỹ đầu tư: ‘Án binh bất động’

Giao dịch quỹ đầu tư: ‘Án binh bất động’

Các quỹ đầu tư không có bất kỳ thông báo nào về giao dịch trong tuần cao điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của các doanh nghiệp (26-29/04/2021).

Trong đó, quỹ ngoại Platinum Victory vẫn tiếp tục điệp khúc không mua được gần 21 triệu cổ phiếu VNM của CTCP Sữa Việt Nam do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Vì thế, quỹ ngoại này lại đăng ký mua vào gần 21 triệu cổ phiếu VNM từ ngày 05/05-03/06 ngay khi báo cáo kết quả giao dịch không thành công.

Trong thời gian này, quỹ ngoại DC Developing Markets Strategies Public Limited Company cũng dự kiến bán ra 2.9 triệu cp ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây xuống còn 0.23%, tương đương 4.93 triệu cp ACB.

Được biết, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company là một trong số các quỹ con của nhóm Dragon Capital.

Trước đó, Asia Reach Investments Limited (ARIL) và First Burns Investments Limited (FBIL) thuộc nhóm Dragon Capital vừa báo cáo đã bán hết 108 triệu cp ACB  trong ngày 19/03/2021, chính thức không còn là cổ đông của ACB.

Nguồn: HOSE, HNX, SSC, VSD

Ái Minh

FILI