Eximbank giảm 53% lãi trước thuế trong quý 1, tất toán sạch trái phiếu VAMC

Eximbank giảm 53% lãi trước thuế trong quý 1, tất toán sạch trái phiếu VAMC

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với lợi nhuận trước và sau thuế đều giảm 53% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 214 tỷ đồng và hơn 172 tỷ đồng do Ngân hàng trích lập gần 319 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro.

Trong quý đầu năm, hoạt động chính của Eximbank sụt giảm 4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 818 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi lại tăng mạnh: Lãi từ hoạt động dịch vụ (+75%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+78%)…

Kỳ này, Eximbank trích lập gần 319 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 35 tỷ đồng. Eximbank cho biết do kỳ này Ngân hàng trích lập dự phòng trái phiếu đặc biệt VAMC số tiền hơn 328 tỷ đồng để tất toán hết trái phiếu này trong quý 1/2021.

Kết quả, Eximbank báo lãi trước và sau thuế giảm 53% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 214 tỷ đồng và hơn 172 tỷ đồng.

Eximbank vẫn chưa tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2020 và cả 2021 và các tranh chấp nhân sự vẫn chưa ngã ngũ. Nếu so với kế hoạch lãi trước thuế 2,150 tỷ đồng được đề xuất cho cả năm 2021, thì Eximbank mới thực hiện được 10% sau quý đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của EIB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của EIB

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản xấp xỉ đầu năm, ghi nhận hơn 160,953 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN gấp 3.2 lần đầu năm (12,531 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 27% (23,705 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 4% (105,032 tỷ đồng)…

Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 2% so với đầu năm (136,146 tỷ đồng), tiền gửi của các TCTD khác giảm 20% (4,519 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của EIB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của EIB

Nợ xấu tính đến ngày 31/03/2021 của Eximbank tăng 9% so với đầu năm, lên mức gần 2,768 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh nhất 77%, nợ nghi ngờ lại giảm 19%. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ 2.52% lên 2.63%.

Chất lượng nợ vay của EIB tính đến 31/03/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của EIB

Hàn Đông

FILI