Công bố thông tin sai lệch, HTT bị xử phạt 85 triệu đồng

Công bố thông tin sai lệch, HTT bị xử phạt 85 triệu đồng

Ngày 04/05/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Thương mại Hà Tây (UPCoM: HTT).

Cụ thể, HTT công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết Hội đồng quản trị tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Do đó, HTT bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc HTT cải chính thông tin theo quy định.

Minh Hồng

FILI