Biên lợi nhuận tăng gấp đôi, IJC báo lãi ròng quý 1 gấp 2.5 lần cùng kỳ

Biên lợi nhuận tăng gấp đôi, IJC báo lãi ròng quý 1 gấp 2.5 lần cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) báo lãi ròng quý đầu năm 2021 đạt hơn 292 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu thuần của IJC tăng 6% so với cùng kỳ 2020, lên hơn 1,416 tỷ đồng. Trong đó, mảng kinh doanh chính bất động sản chiếm gần 1,279 tỷ đồng, tăng  5%. Mặt khác, biên lợi nhuận kỳ này của IJC tăng gấp đôi, từ hơn 14% lên 29% giúp lãi gộp của Công ty ghi nhận gần 417 tỷ đồng, gấp 2 lần cùng kỳ.

Ngoại trừ chi phí quản lý giảm 4% thì các loại chi phí khác của IJC như chi phí tài chính (+39%) và chi phí bán hàng (+24%) đều tăng. Trong đó, chi phí lãi vay ghi nhận gần 22 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Dù vậy, IJC vẫn báo lãi ròng quý 1 đạt hơn 292 tỷ đồng, gấp 2.5 lần cùng kỳ. Như vậy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, IJC đã thực hiện được 47% mục tiêu lãi sau thuế 622 tỷ đồng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

Kết quả kính doanh quý 1/2021 của IJC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của IJC

Tổng tài sản của IJC tại thời điểm cuối tháng 3 không thay đổi nhiều so với đầu năm, vẫn giữ ở mức trên 6.6 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng hơn 87%, lên hơn 1,426 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản mục hàng tồn kho của IJC lại giảm 24%, về mức gần 2,794 tỷ đồng, chủ yếu do giảm giá trị chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang để phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất cùng một số chi phí khác như khảo sát địa chất địa hình, xây dựng nhà thô công trình, thi công hệ thống đường giao thông, thoát nước, chi phí sử dụng vốn,... 

Đáng chú ý, nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 của IJC đã giảm gần 30% so với đầu năm, ghi nhận hơn 3,240 tỷ đồng. Một trong những nguyên nhân khiến khoản mục nợ phải trả sụt giảm mạnh là do doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn chỉ còn hơn 37 triệu đồng thay vì gần 940 tỷ đồng như thời điểm đầu năm. Bên cạnh đó, phải trả người bán ngắn hạn của Công ty cũng giảm 60%, còn 348 tỷ đồng.

Đối với vay nợ tài chính, các khoản ngắn hạn đã giảm 3%, còn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản dài hạn lại tăng gần 85%, lên hơn 784 tỷ đồng. Phần chênh lệch đến từ số trái phiếu phát hành tăng quy mô doanh nghiệp với lãi suất cố định 10.3%/năm đã được đảm bảo bằng tài sản thế chấp thuộc sở hữu của Công ty mẹ (Becamex IDC).

Hà Lễ

FILI