Becamex IDC dời tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 vô thời hạn

Becamex IDC dời tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 vô thời hạn

Ngày 13/05, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM) đã có thông báo về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Do nhận định tình hình dịch Covid-19 diễn ra tương đối phức tạp, HĐQT BCM quyết định dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và ngày họp cụ thể sẽ được thông báo sau, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh trên cả nước.

Trước đó, HĐQT BCM xin gia hạn ĐHĐCĐ thường niên 2021 đến ngày 28/05, thay vì tổ chức trước hạn chót 30/04 theo quy định.

* Lo ngại tình hình dịch bệnh, BCM đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 5%

* BCM báo lãi ròng quý 1 tăng gần 50%, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng gần 30%

Hà Lễ

FILI