Bảo hiểm Quân Đội lãi ròng hơn 37 tỷ đồng, tăng 28% trong quý 1

Bảo hiểm Quân Đội lãi ròng hơn 37 tỷ đồng, tăng 28% trong quý 1

Kết thúc quý 1/2021, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (HOSEMIG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 37 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 1, hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính của MIG đều có lãi tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm của MIG tăng 27%, đạt hơn 780 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp từ hoạt động bảo hiểm tăng 26%, đạt gần 99 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 16%, đạt gần 47 tỷ đồng nhờ có lãi từ đầu tư trái phiếu.

Kết quả, MIG ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế cùng tăng 28% so với cùng kỳ, lần lượt đạt gần 47 tỷ đồng và hơn 37 tỷ đồng.

Cuối quý 1/2021, tổng tài sản của MIG xấp xỉ đầu năm, đạt hơn 5,587 tỷ đồng. Trong đó, tài sản tái bảo hiểm đạt gần 1,011 tỷ đồng, tăng 5%.

Nợ phải trả không đổi so với đầu năm, chiếm gần 4,015 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ gần 2,602 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Khang Di

FILI