TTL đặt mục tiêu lãi gấp đôi trong năm 2021 sau khi trúng gói thầu 17 triệu USD

TTL đặt mục tiêu lãi gấp đôi trong năm 2021 sau khi trúng gói thầu 17 triệu USD

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, ban lãnh đạo Tổng Công ty Thăng Long - CTCP (HNX: TTL) đặt mục tiêu lãi sau thuế cả năm sẽ đạt hơn 24 tỷ đồng, gấp đôi kết quả thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, doanh thu của toàn Công ty cũng được kỳ vọng sẽ tăng hơn 90%, lên 1,296 tỷ đồng. Ngoài ra, TTL cũng đề xuất sẽ tăng tỷ lệ chia cổ tức từ 3% lên 5% trong năm nay.

Đối với năm 2021 và các năm tiếp theo, TTL sẽ tiếp tục duy trì sản phẩm thầu xây dựng hạ tầng GTVT trong và ngoài nước và tập trung vào khối khách hàng tư nhân, đồng thời, tổ chức triển khai các gói thầu trên tuyến cao tốc Bắc – Nam cùng với việc nghiên cứu đầu tư các dự án phù hợp với năng lực và quỹ đất của Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của TTL
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TTL

Về kết quả đạt được trong năm 2020, doanh thu hợp nhất của TTL đạt gần 677 tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế cả năm của Công ty giảm hơn 5%, còn hơn 12 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, hai chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế chỉ thực hiện được lần lượt 75% và 82% kỳ vọng của các cổ đông.

Thành quả đáng chú ý của TTL trong năm 2020 là việc Công ty đã được Bộ GTVT và WB chấp thuận gói thầu ở Lào với tổng giá trị 17 triệu USD (TTL chiếm 60%). Cùng với việc Công ty đã thực hiện một số dự án tại Campuchia từ năm 2019, như vậy, hiện TTL đã mở rộng thị trường sang cả 3 nước Đông Dương.

Kết quả kinh doanh của TTL trong năm 2020
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của TTL

Hà Lễ

FILI