Techcombank: Lãi trước thuế quý 1 tăng 77%, nợ xấu giảm 12%

Techcombank: Lãi trước thuế quý 1 tăng 77%, nợ xấu giảm 12%

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2021 vừa được công bố, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) báo lãi trước và sau thuế tăng 77% và 79% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 5,518 tỷ đồng và hơn 4,476 tỷ đồng.

* Techcombank: Mục tiêu lãi trước thuế 2021 đạt 19,800 tỷ đồng, em trai Chủ tịch ứng cử HĐQT

Trong quý đầu năm, hoạt động kinh doanh của Techcombank cho các con số khả quan hơn cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần tăng 45% (6,124 tỷ đồng) và lãi từ dịch vụ tăng 41% (1,325 tỷ đồng).

Một số nguồn thu ngoài lãi cũng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ như lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh (+84%), lãi từ mau bán chứng khoán đầu tư (+10%), lãi từ hoạt động khác (+88%)...

Kỳ này, Ngân hàng chỉ tăng 10% chi phí trích lập dự phòng rủi ro so với kỳ trước, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đến 64%. Do đó, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế tăng 77% và 79% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận hơn 5,518 tỷ đồng và hơn 4,476 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch 19,800 tỷ đồng được đặt ra cho cả năm 2021, Techcombank đã thực hiện được 28% chỉ sau quý đầu năm.

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản Ngân hàng tăng nhẹ 5% so với đầu năm, ghi nhận gần 462,823 tỷ đồng. Cho vay khách hàng tăng 7% (296,290 tỷ đồng), trong khi tiền gửi khách hàng tăng 4% (287,445 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/03/2021, tổng nợ xấu Techcombank giảm đến 12% so với đầu năm, chỉ còn hơn 1,135 tỷ đồng. Trong đó, giảm mạnh nhất là nợ có khả năng mất vốn, giảm đến 35%. Kết quả kéo tỷ lện nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 0.47% xuống còn 0.38%.

Hàn Đông

FILI