Ocean Group tổ chức bất thành đại hội thường niên năm 2021

Ocean Group tổ chức bất thành đại hội thường niên năm 2021

CTCP Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HOSE: OGC) tổ chức bất thành ĐHĐCĐ 2021 lần 1 khi chưa đạt tỷ lệ cổ phiếu biểu quyết yêu cầu là 65%.

Tính tới lúc 9h25 ngày 29/04, Ocean Group tuyên bố ĐHĐCĐ 2021 sẽ không được tiến hành khi chỉ có 12 cổ đông đại diện cho 52.52% cổ phần Công ty đến dự. Theo điều lệ của Công ty, cuộc họp đại hội đồng cổ đông chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Theo đó, Ocean Group sẽ phải tổ chức ĐHĐCĐ 2021 lần 2 trong vòng 30 ngày và lần này chỉ cần 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Nhóm cổ đông lớn ra tay trước thềm đại hội

Ngay trước thềm tổ chức cuộc họp thường niên 2021 vào ngày 29/04, nhóm cổ đông đại diện hơn 51% cổ phần tại OGC – nhiều khả năng là phía IDS Equity Holdings – đã có bước đi mạnh bạo nhằm ngăn cản các chủ trương mà ban lãnh đạo OGC đề ra.

* Động thái nóng của nhóm cổ đông lớn Ocean Group trước thềm đại hội

Nhóm cổ đông này yêu cầu: “HĐQT và Ban Tổng Giám đốc không được tiến hành chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần OCH”, đồng thời không thông qua các chủ trương liên quan tới việc bán tài sản của Ocean Group và các công ty con.

Đáng chú ý, nhóm cổ đông này cũng đặt yêu cầu “tăng số lượng thành viên HĐQT để nâng cao cơ hội phản biện khi ra quyết định”.

Đáp lại, HĐQT OGC đã ra quyết nghị bổ sung nội dung trên dưới hình thức sửa đổi Điều lệ Công ty, đồng thời bổ sung vào chương trình họp Đại hội.

Nguồn: OGC

Sự kiện quyết định tương lai của Ocean Group

Cuộc họp cổ đông thường niên 2021 được kỳ vọng là cơ hội đối mặt đầu tiên giữa nhóm cổ đông IDS Equity Holdings và ban lãnh đạo Ocean Group để gỡ rối “mớ bòng bong” gần đây.

Sự kiện này cũng có thể đánh dấu một cột mốc quan trọng vì nếu yêu cầu của nhóm cổ đông lớn được thông qua, ban lãnh đạo cũng như HĐQT có thể xảy ra nhiều xáo trộn và tác động tới quyết định của Công ty. Tương lai của Ocean Group vì thế mà phụ thuộc vào cuộc họp lần này.

Vũ Hạo

FILI