Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt tuần 05 - 09/04

Những doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt tuần 05 - 09/04

Chỉ có 3 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần giao dịch từ ngày 05 - 09/04/2021, gồm KBE, KKCGTH.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Các doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần từ 05 - 09/04/2021

CTCP Sách Thiết bị Trường học Kiên Giang (UPCoM: KBE) sẽ trả cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2020 với tỷ lệ 10% (1 cp nhận được 1,000 đồng), dự kiến vào 22/04/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 06/04/2021. Với hơn 1.2 triệu cp đang lưu hành, KBE cần chi trên 1.2 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Doanh nghiệp này có thói quen chia cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 20% mỗi năm, đều đặn từ 2010 đến nay.

Lịch sử chia cổ tức của KBE từ 2010 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Về kết quả kinh doanh năm 2020, KBE đem về hơn 120 tỷ đồng doanh thu thuần và 3.5 tỷ đồng lãi sau thuế, thực hiện 98% và 95% kế hoạch. So với năm 2019 thì doanh thu giảm 0.4% còn lợi nhuận đi lùi 1.5%. BKE chứng kiến doanh thu giảm sút tới 50% trong nửa đầu năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid, song tình hình đã cải thiện trong 6 tháng còn lại.

CTCP Kim Khí KKC (HNX: KKC) cũng chốt quyền chia cổ tức trong tuần này. Cụ thể, KKC thông báo 09/04/2021 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 7%. Cổ tức dự kiến về tay cổ đông vào ngày 28 tháng sau.

Doanh nghiệp thứ 3 là CTCP Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (UPCoM: GTH). Cổ đông GTH dự kiến sẽ nhận cổ tức bằng tiền của cả năm 2018 và 2019 vào ngày 07/05/2021. Tỷ lệ thực hiện lần lượt là 1.5% và 3%. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 09/04.

Xuân Nghĩa

FILI