Lãi ròng GAB bị ‘thổi bay’ 45% sau kiểm toán

Lãi ròng GAB bị ‘thổi bay’ 45% sau kiểm toán

CTCP Đầu tư Khai Khoáng và Quản lý Tài sản FLC (HOSEGAB) ghi nhận lãi ròng năm 2020 sau kiểm toán chỉ còn 790 triệu đồng. Mức lợi nhuận này đã giảm 45% so với con số mà GAB đưa ra tại báo cáo tự lập.

Theo GAB giải trình, nguyên nhân dẫn đến khoản chênh lệch lãi ròng nói trên do Công ty phải bổ sung trích trước một số chi phí theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán.

Cụ thể, Công ty đã điều chỉnh tăng 8% chi phí quản lý doanh nghiệp so với trước khi kiểm toán, tương đương tăng 310 triệu đồng. Đồng thời, lỗ từ hoạt động khác tăng từ 200 triệu đồng lên lỗ gần 520 triệu đồng. Qua đó, lãi ròng của GAB giảm từ 1.45 tỷ đồng xuống còn 790 triệu đồng, tương đương giảm 45% hậu kiểm toán.

So với thực hiện năm 2019, lãi ròng năm 2020 của GAB giảm đến 95%, chủ yếu do giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu.

Trong đó, doanh thu thuần năm 2020 tăng 87% so với năm 2019, gồm doanh thu từ nông sản và vật liêu xây dựng, bán gạch thành phẩm. Tuy nhiên, do tác động sau dịch bệnh dẫn đến sản lượng tiêu thụ hàng hóa, cùng với giá cả thị trường vật tư và các chi phí đầu vào tăng cao, làm cho giá thành sản phẩm gấp hơn 2 lần năm 2019. Biên lãi gộp co cụm từ 19% xuống chỉ còn 4%.

Năm 2020, GAB đặt mục tiêu 326 tỷ đồng doanh thu và 30 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 73% và 50% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, Công ty vượt 8% chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ thực hiện được 4% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Cuối năm 2020, tổng tài sản của GAB ở mức 224 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn gấp 2.67 lần, lên gần 97 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản tiền mặt thu hẹp tới 97%, chỉ còn 747 triệu đồng (đầu năm là 26 tỷ đồng).

Khang Di

FILI