Khó khăn chồng chất, Vitaco thận trọng với kế hoạch 2021

Khó khăn chồng chất, Vitaco thận trọng với kế hoạch 2021

Trước dự báo, năm 2021 tiếp tục sẽ là một năm khó khăn cho ngành vận tải xăng dầu, CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco (HOSEVTO) đặt kế hoạch lãi trước thuế 2021 gần như đi ngang so với thực hiện năm trước.  

Cụ thể, VTO dự kiến tổng doanh thu đạt 1,034 tỷ đồng (giảm 12%). Tuy nhiên, kế hoạch lãi trước thuế lại gần như đi ngang so với thực hiện năm trước, chỉ gần 91 tỷ đồng.

Theo VTO, tình hình dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp sẽ tác động nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải nói chung và VTO nói riêng. Lượng hàng hóa của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (HOSEPLX) năm 2021 dự kiến tiếp tục giảm do có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước.

Ngoài ra, thị trường vận tải xăng dầu tiếp tục chịu áp lực của tình trạng dư thừa nguồn cung, giá cước tiếp tục cạnh tranh do chênh lệch cán cân cung cầu. Tuổi tàu ngày càng lớn và chi phí phát sinh nhiều, nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng gia tăng. Nhiều quy định mới về hàng hải được ban hành, đòi hỏi chủ tàu phải nâng cao tiêu chuẩn về phương tiện, thuyền bộ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe hơn.

Trước những khó khăn đó, VTO đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2021 như tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 5 tàu viễn dương với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của PLX.

Trên cơ sở giá cước định hạn tương đương năm trước và kế hoạch sửa chữa tàu định kỳ, VTO xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 458 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyến tuyến xây dựng mục tiêu 158 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VTO sẽ tập trung khai thác tối đa nguồn hàng FO của Tập đoàn với sản lượng dự kiến 395,000 tấn năm 2021.

HĐQT cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó, VTO dự chi hơn 63 tỷ đồng trả cổ tức (tỷ lệ 8%).

Khép lại năm 2020, doanh thu thuần và lãi ròng của VTO ghi nhận gần 1,166 tỷ đồng và 70 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt giảm 23% và 29% so với thực hiện năm trước. Tại thời điểm cuối năm 2020, tổng tài sản của doanh nghiệp logistics này ghi nhận gần 1,798 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.

Minh Hồng

FILI