Giao dịch quỹ đầu tư: Chiều bán là chủ lực

Giao dịch quỹ đầu tư: Chiều bán là chủ lực

Các quỹ đầu tư trong tuần qua (12-16/04/2021) chủ yếu muốn bán ra cổ phiếu hơn là mua vào.

Dẫn đầu chiều bán là nhóm Dragon Capital đã bán ra gần 782,000 cp KBC (Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP) vào ngày 14/04, để giảm sở hữu tại đây từ 9.12% (42.8 triệu cp) xuống còn 8.95% vốn, tương đương 42 triệu cp,

Trước đó, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 4.3 triệu cp KBC vào ngày 26/03. Động thái bán ra của quỹ ngoại sau khoảng thời gian liên tục tăng tỷ lệ sở hữu tại KBC, với tổng số cổ phần mua vào gần 8 triệu cp được cho là dấu hiệu “trading” cổ phiếu KBC.

Cùng chiều bán là 2 quỹ ngoại America LLC và AFC Umbrella Fund lần lượt bán ra 6,100 cp QTC (CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam) và 178,000 cp CKV (CTCP CokyVina) để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, America LLC giảm tỷ lệ sở hữu tại QTC xuống mức 16.83% (454,475 cp) và AFC Umbrella Fund giảm tỷ lệ sở hữu tại CKX xuốn mức 6.46% (259,200 cp).

Về phía chiều mua, quỹ ngoại America LLC mua vào 39,000 cp TIP (CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa) vào ngày 13/04 để cơ cấu danh mục đầu tư, tăng tỷ lệ sở hữu tại đây lên mức 12.05%, tương đương hơn 3.1 triệu cp.

Nguồn: HOSE, HNX, SSC, VSD

Ái Minh

FILI