Giảm hơn 30% lợi nhuận quý 1, Cadivi nói gì?

Giảm hơn 30% lợi nhuận quý 1, Cadivi nói gì?

CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi, HOSE: CAV) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 với con số lãi ròng 56 tỷ đồng, giảm 32% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2021 của CAV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của CAV

CAV đem về gần 2,488 tỷ đồng doanh thu thuần sau quý đầu năm 2021, tăng 19% so cùng kỳ. Song giá vốn tăng nhanh hơn (tăng 24%) khiến lãi gộp giảm 25% về còn 178 tỷ đồng.

CAV cho biết giá nguyên liệu quý 1/2021 tăng so cùng kỳ. Công ty có tăng giá bán nhưng để giữ uy tín với khách hàng và giữ thị phần nên mức độ tăng giá bán thấp hơn tăng giá nguyên liệu.

Các sản phẩm chính của CAV gồm dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, sản phẩm từ kim loại màu, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại...

Do đó, dù đã tiết giảm đáng kể các khoản chi phí, nhất là chi phí bán hàng (giảm 34%), CAV vẫn giảm 32% lãi ròng so cùng kỳ, chỉ ghi nhận hơn 56 tỷ đồng.

Về tình hình tài sản, đáng chú ý là giá trị hàng tồn kho tăng tới 83% sau 3 tháng đầu năm, đạt 3,035 tỷ đồng tại ngày 31/03/2021. Chênh lệch chủ yếu nằm ở nguyên vật liệu và thành phẩm.

Thuyết minh hàng tồn kho của CAV
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 của CAV

CAV dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 29/04 tới. Theo tài liệu họp vừa công bố, Công ty đặt kế hoạch năm nay đem về 486 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 3% so với 2020. Tỷ lệ chia cổ tức vẫn giữ ở mức 50%.

Duy Na

FILI