Giấc mơ chứng sĩ

Giấc mơ chứng sĩ

Ngày chân ướt chân ráo bước vào thị trường, nhà đầu tư F0 hồ hởi vì được tham gia vào một thị trường tài chính chuyên nghiệp, trở thành chủ của những doanh nghiệp nổi tiếng, mơ trở thành cổ đông chiến lược sát cánh cùng ban lãnh đạo,... nhưng sự thực thì...

Ngày xưa thầy bảo thế, nhưng... Đồ họa: Tuấn Trần

Thừa Vân

FILI