DRC: Lãi ròng quý 1/2021 tăng hơn 70% 

DRC: Lãi ròng quý 1/2021 tăng hơn 70% 

Theo BCTC quý 1/2021 vừa công bố, lãi sau thuế của CTCP Cao su Đà Nẵng (HOSE: DRC) tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 1/2021, doanh thu của DRC ghi nhận hơn 912 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận gộp của Công ty đã tăng trưởng hơn 40%, lên gần 166 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm 54% so với cùng kỳ nhờ giảm được phần lớn lãi tiền vay (giảm 68%). Trong khi đó, chi phí bán hàng lại tăng 84%, lên gần 67 tỷ đồng.

Kết quả, DRC báo lãi ròng gần 64 tỷ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Như vậy, DRC đã vượt 9% và 21% so với kế hoạch 835 tỷ đồng doanh thu thuần và 66 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế được đặt ra trong quý 1.

Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của DRC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2021 chưa kiểm toán của DRC

Trước đó, DRC cũng đã công bố kế hoạch cho quý 2/2021 với mục tiêu doanh thu thuần và lãi trước thuế đạt lần lượt 1,010 tỷ đồng và 86 tỷ đồng, tăng 28% và 43% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh quý 2/2021 của DRC
Nguồn: Nghị quyết HĐQT DRC

Tính đến ngày 31/03/2021, tổng tài sản của DRC ghi nhận hơn 2,496 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải thu và hàng tồn kho đều tăng lần lượt 49% và 8%, đạt gần 195 tỷ đồng và hươn 847 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối kỳ của Công ty gần như đi ngang so với thời điểm cuối năm 2020. Tuy nhiên, vay nợ tài chính ngắn hạn lại tăng xấp xỉ 16%, lên hơn 354 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI