ĐHĐCĐ HII: Kế hoạch doanh thu 4,000 tỷ đồng, LNST 70 tỷ đồng

ĐHĐCĐ HII: Kế hoạch doanh thu 4,000 tỷ đồng, LNST 70 tỷ đồng

Sáng ngày 28/04, CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2021. Tại cuộc họp, cổ đông đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và phương án thưởng 4.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của HII diễn ra sáng ngày 28/04

*Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của HII

Năm 2020 chứng kiến bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bị chững lại do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, giao thương toàn cầu bị ngưng trệ. Trong năm, HII đem về kết quả doanh thu đạt 4,083 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng, thực hiện 124% doanh thu kế hoạch, 88% lợi nhuận kế hoạch.

Dù gặp ảnh hưởng đại dịch Covid-19, sản lượng sản xuất hai sản phẩm chính của doanh nghiệp là CaCO3 và filler vẫn tiếp tục tăng 8% so với cùng kỳ, tương đương 103 ngàn tấn. Tuy nhiên, doanh thu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm trước 12% do giá nguyên liệu nhựa thế giới giảm mạnh trong nửa đầu năm 2020.

Trong năm vừa qua, Ban lãnh đạo Công ty cho biết đã chủ động tiết kiệm chi phí sản xuất, đặc biệt mảng thương mại áp dụng chính sách mới nhận hàng khi có đơn đặt hàng, giảm hàng tồn kho, cùng với đẩy mạnh xuất khẩu khiến biên lợi nhuận tăng. Cụ thể, biên lợi nhuận được cải thiện từ 2.5% năm 2019 lên 3.7% năm 2020 đối với mảng thương mại, và từ 20.1% lên 22.8% năm 2020 đối với mảng sản xuất.

Tổng tài sản tính đến thời điểm 31/12/2020 là 1,530 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ, chủ yếu do trong năm Công ty đã giảm các khoản nợ phải trả.

Bước sang năm 2021, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 4,000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức từ 10-15%/mệnh giá, tương đương tăng trưởng 32% lợi nhuận so với kết quả năm 2020.

Nội dung quan trọng thứ hai được thông qua là kế hoạch thưởng 4.8 triệu cp phổ thông (tỷ lệ thực hiện 100:15) cho cổ đông hiện hữu.

Trong năm 2021, HII định hướng sẽ tối ưu hóa hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất bột đá và hạt nhựa, đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 130,000 tấn bột đá/ tháng đồng thời chuyển dịch sang các dòng sản phẩm biocompound thân thiện môi trường có biên lợi nhuận tốt và các sản phẩm compound nhựa kỹ thuật có giá trị cao.

Kết thúc quý đầu năm 2021, doanh thu hợp nhất của HII đạt 1,282 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 29.5 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng lần lượt 61% và 286% so cùng kỳ. Các chỉ tiêu này đã thực hiện 32% và 42% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm đề ra.

Duy Na

FILI