Đến cuối quý 1, ba quỹ mở VCBF quản lý tổng tài sản gần 600 tỷ đồng

Đến cuối quý 1, ba quỹ mở VCBF quản lý tổng tài sản gần 600 tỷ đồng

Ngày 15/4/2021, Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) đã tổ chức Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên của các Quỹ mở bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF và Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF.

Lợi nhuận của Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đã đạt trung bình 12% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 24/12/2013 tính đến 31/03/2021. Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận trung bình 13.9% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 22/08/2014 tính đến 31/03/2021. Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF đạt lợi nhuận trung bình 6.0% mỗi năm kể từ khi thành lập ngày 09/08/2019 tính đến 31/03/2021.

Tại Đại hội, Tiến sĩ Vũ Quang Đông - Tổng Giám Đốc của VCBF chia sẻ: “Trên thực tế, các danh mục đầu tư của VCBF đều dương và tốt hơn chỉ số tham chiếu".

Tổng Giám đốc đánh giá trong năm 2021, thị trường tài chính sẽ có những rủi ro và lợi thế nhưng vẫn tiếp tục được ổn định. Lạm phát sẽ nằm trong kiểm soát của Chính phủ. VCBF nhận thấy rằng một số ngành nghề của Việt Nam đã phục hồi theo đúng dự kiến như ngành may mặc và xuất khẩu nông nghiệp. Một số ngành sản xuất công nghiệp và xây dựng cũng sẽ có thể phục hồi nhanh hơn dự kiến khi đầu tư công diễn ra trên khắp thế giới. 

Ông Đông cũng nhận định cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều. Khi nền kinh tế thế giới phục hồi cũng như căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn thì Việt Nam sẽ được hưởng lợi trong trung hạn vì có sự phục hồi kinh tế đi trước. Và như vậy, kịch bản năm 2021 sẽ không lặp lại như năm 2018. Thị trường chứng khoán 2021 sẽ phát triển bền vững hơn và không có biến động đột ngột giảm mạnh như năm 2018 và cũng không tăng trưởng mạnh như quá trình hồi phục của năm 2020.

Ba quỹ mở quản lý tổng tài sản gần 600 tỷ đồng

Trong quý 1/2021, Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến lược VCBF đạt lợi nhuận 6.9%, Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF đạt 10.7% và Quỹ Đầu tư Trái phiếu VCBF đạt 1.6%. Ba Quỹ mở này của VCBF đang quản lý tổng tài sản gần 600 tỷ đồng của gần 3,000 nhà đầu tư tính đến ngày 31/03/2021.

(Tỷ suất lợi nhuận của quỹ mở thay đổi hàng năm tùy theo kết quả đầu tư của quỹ. Các lợi nhuận kể từ khi thành lập được nêu là lợi nhuận kép hàng năm).

VCBF được thành lập vào ngày 02/12/2005. Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (“Vietcombank”) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (“FTI”). Vietcombank nắm giữ 51% vốn và FTI nắm giữ 49% vốn tại VCBF. FTI chính thức trở thành cổ đông nước ngoài của VCBF vào tháng 2/2008.

Hàn Đông

FILI