APC đặt mục tiêu lãi ròng 2021 chỉ bằng 4% so với năm trước

APC đặt mục tiêu lãi ròng 2021 chỉ bằng 4% so với năm trước

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2021 sẽ được tổ chức vào tháng 6 tới, HĐQT CTCP Chiếu xạ An Phú (HOSE: APC) đã đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Ban Tổng Giám đốc trong phiên họp ngày 12/04.

Theo đó, HĐQT APC đã đề ra mục tiêu tổng doanh thu năm 2021 sẽ đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với mức thực hiện trong năm 2020. Tuy nhiên, mức lãi ròng được kỳ vọng chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng, trong khi chỉ tiêu này trong năm trước đạt gần 46 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của APC
Nguồn: Nghị quyết HĐQT APC ngày 12/04/2021

Năm 2020, doanh thu cả năm của APC gần như đi ngang so với năm 2019. Nhưng lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm gần 19%, chỉ còn gần 46 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân làm giảm lợi nhuận của Công ty là do chi phí đầu tư xây dựng nhà máy chi nhánh 2 tại VSIP Bắc Ninh. Dù vậy, so với kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu chỉ thực hiện được 76% mức kỳ vọng trong khi chỉ tiêu lãi sau thuế lại gấp gần 4 lần mục tiêu đề ra.

Tình hình kinh doanh của APC trong 5 năm gần đây. Đvt: Tỷ đồng

Hà Lễ

FILI