VTH sẽ lại ‘thay máu’ dàn nhân sự cấp cao?

VTH sẽ lại ‘thay máu’ dàn nhân sự cấp cao?

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 sắp tới, cổ đông CTCP Dây cáp Điện Việt Thái (HNX: VTH) sẽ bỏ phiếu việc miễn nhiệm hàng loạt thành viên HĐQT và BKS, bao gồm cả Chủ tịch Nguyễn Hải Sơn.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kết quả kinh doanh năm 2020, VTH đã đem về 226 tỷ đồng doanh thu và 143 triệu đồng lãi trước thuế, lần lượt thực hiện 96% và 3% kế hoạch.

Công ty cho biết các khó khăn trong năm vừa qua như: Thị trường dây diện cạnh tranh khốc liệt, dịch Covid-19 kéo dài gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, giá nguyên vật liệu tăng cao và nguyên nguyên liệu cũng không có sẵn, các đối thủ cạnh tranh đã đầu tư lò nhôm nên sản lượng và giá gia công nhôm 9.5 mm giảm nhiều, chủ trương di dời KCN Biên Hòa 1 ảnh hưởng nhiều đến việc đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tính tới 31/12/2020, VTH đang có lỗ lũy kế hơn 9 triệu đồng. Do đó, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc không trả cổ tức năm 2021.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, cho các năm tiếp theo (đến 2023), VTH muốn tập trung vào sản phẩm dây điện dân dụng, tăng công tác thị trường, các gói thầu điện lực. Công ty dự kiến đầu tư thêm một số thiết bị như máy kéo đại, máy xoắn 61 sợi. Ngoài ra, VTH cho biết vẫn đang trong quá trình tăng vốn điều lệ để phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban lãnh đạo VTH đề ra mục tiêu doanh thu 400 tỷ đồng và lãi trước thuế 2 tỷ đồng cho năm 2021.

Nguồn: VTH

Lại một cuộc “thay máu” dàn nhân sự?

Song song với tình hình kinh doanh kém sắc, nhân sự biến động là câu chuyện dễ thấy tại doanh nghiệp này. Nhìn lại, VTH đã có không ít thay đổi các vị trong Ban lãnh đạo, Ban điều hành cũng như Ban kiểm soát (BKS) suốt từ 2019 đến nay.

* Dây cáp Điện Việt Thái đồng loạt bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao

* VTH miễn nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Trần Trí Việt

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 sắp tới (chưa có thời gian cụ thể), cổ đông VTH sẽ bỏ phiếu miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao gồm: Ông Nguyễn Hải Sơn (Chủ tịch HĐQT), ông Phan Hoàng Tuấn (thành viên HĐQT), ông Võ Hữu Luyện (Trưởng Ban BKS), ông Phạm Văn Hậu (thành viên BKS), bà Dương Thị Hồng Phượng (thành viên BKS).

Mới đây nhất, ngày 01/03, VTH đã nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Hải Sơn và đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Mai Phan Cẩm Tú. Như vậy ông Sơn sẽ rời ghế Chủ tịch sau 1 năm được bổ nhiệm (ngày 26/04/2020).

Duy Na

FILI