Trích thêm dự phòng sau kiểm toán, lãi trước thuế 2020 công ty mẹ VSI giảm gần 62%

Trích thêm dự phòng sau kiểm toán, lãi trước thuế 2020 công ty mẹ VSI giảm gần 62%

Mới đây, CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước (HOSE: VSI) đã có văn bản giải trình về mức chênh lệch gần 62% lợi nhuận trước thuế năm 2020 công ty mẹ giữa báo cáo tự lập và báo cáo kiểm toán.

Trong báo cáo tự lập trước đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ của VSI trong năm 2020 là gần 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong báo cáo kiểm toán, khoản mục này chỉ còn ghi nhận hơn 11 tỷ đồng.

Theo VSI, nguyên nhân là do phát sinh chủ yếu từ các bút toán tăng trích lập dự phòng đầu tư tài chính lỗ lũy kế tại các công ty con. Cụ thể, VSI đã trích lập dự phòng hơn 1 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư và Phát triển nhà Địa Lợi và gần 17 tỷ đồng cho CTCP Tư vấn và Cấp nước Đông Nam Á – Mê Kông Rạch Giá.

Chi tiết các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của VSI trong năm 2020
Nguồn: BCTC riêng năm 2020 của VSI đã kiểm toán

Điều chỉnh trên không làm ảnh hưởng số liệu thể hiện trong báo cáo hợp nhất của Công ty trước và sau kiểm toán.

Năm 2020, doanh thu hợp nhất của VSI ghi nhận hơn 289 tỷ đồng, giảm gần 35% so với năm 2019. Lãi ròng của Công ty chỉ giảm hơn 18%, còn 19 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI