Tính đến 19/03, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 1.47% 

Tính đến 19/03, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 1.47% 

Tổng Cục Thống kê vừa công bố số liệu tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2021,tính đến 19/03/2021, tín dụng của nền kinh tế tăng 1.47% so với đầu năm, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0.54%.

Dịch Covid-19 được khoanh vùng và kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường làm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tăng; thị trường bảo hiểm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; thị trường chứng khoán tăng trưởng khá với tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế quý 1/2021 tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 19/3/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 1.49% so với cuối năm 2020 (cùng thời điểm năm trước tăng 1.55%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 0.54% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0,51%); tín dụng của nền kinh tế tăng 1.47% (cùng thời điểm năm 2020 tăng 0.68%).

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 1/2021 ước tính tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng 6% và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 11%.

Tính từ đầu năm đến nay, tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước tính đạt 55,562 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu đạt 18,907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước; giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12,433 tỷ đồng/phiên, tăng 19.6%; khối lượng giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán phái sinh đạt 174,324 hợp đồng/phiên, tăng 11%.

Hàn Đông

FILI