SDN ước lãi sau thuế quý 1/2021 giảm 7% so với cùng kỳ

SDN ước lãi sau thuế quý 1/2021 giảm 7% so với cùng kỳ

HĐQT của CTCP Sơn Đồng Nai (HNX: SDN) vừa qua đã tổ chức cuộc họp nhằm thông qua ước kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch kinh doanh quý 2 của Công ty.

Quý 1/2021, SDN ước đạt doanh thu thuận 31.5 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế ước đạt 2.25 tỷ đồng, giảm 7%.

Kế hoạch kinh doanh 2021 và ước thực hiện quý 1 của SDN
Nguồn: SDN

Với kết quả này, Công ty đã lần lượt thực hiện được 23% và 35% kế hoạch đề năm cho năm 2021. Cụ thể, trong năm, Công ty đề ra chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 138 tỷ đồng, lãi sáu thuế hơn 6.4 tỷ đồng. Giá trị tổng sản lượng đạt hơn 366 tỷ đồng, tương đương 14.7 ngàn tấn.

Bước sang quý 2, Ban Giám đốc của Công ty được giao kế hoạch tăng cường kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào, đảm bảo nguyên liệu phục vụ sản xuất, đồng thời, tập trung sản xuất theo yêu cầu của các đối tác: PPG Việt Nam, Akzo Nobel Coatings VN.

Đông Tư

FILI