SD2 nói sao về loạt công nợ năm 2020?

SD2 nói sao về loạt công nợ năm 2020?

CTCP Sông Đà 2 (HNX: SD2) vừa có văn bản giải trình ý kiến của kiểm toán tại BCTC năm 2020 liên quan đến khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Tại BCTC riêng năm 2020 đã kiểm toán, hãng kiểm toán AASC đã có ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản công nợ phải thu, dở dang. Cụ thể, AASC chỉ ra SD2 có các khoản công nợ phải thu chi nhánh Sông Đà 406 (CTCP Sông Đà 4), phải thu chi nhánh Sông Đà 603 (CTCP Sông Đà 3), phải thu Ban điều hành dự án thủy điện Xekaman 1 và phải thu CTCP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên. Kiểm toán đã không thu thấp được đầy đủ bằng chứng cần thiết để đánh giá khả năng thu hồi các khoản công nợ trên, do đó không xác định được các điều chỉnh cần thiết đến chỉ tiêu “dự phòng phải thu khó đòi” cũng như các chỉ tiêu liên quan đến BCTC năm 2020.

Thủy điện Xekaman 1 được xây dựng trên dòng Sê Kaman, tại muang (huyện) Sanxay, tỉnh Attapeu, Lào. Thủy điện Xekaman 1 có tổng công suất 322 MW, gồm 2 bậc: Bậc trên là thủy điện Xekaman 1 và bậc dưới là thủy điện Xekaman Sanxay.

Giải trình ý kiến này, SD2 cho biết các khoản phải thu liên quan đến việc thi công thủy điện Xekaman 1, trong đó Tổng Công ty Sông Đà (SJD) là nhà thầu chính, SD2 và các đơn vị thành viên như Sông Đà 4, Sông Đà 6,… là nhà thầu phụ. Hiện SJD đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tập hợp hồ sơ quyết toán gửi chủ đầu tư; trong giai đoạn quyết toán, chủ đầu tư sẽ giữ lại các khoản công nợ với SJD và nhà thầu thi công cho đến khi quyết toán xong. Do đó, giữa SD2 và các đơn vị kể trên đã thỏa thuận công nợ phải thu sẽ được thanh toán trong vòng 45 ngày (kể từ ngày các đơn vị kể trên thanh toán).

Còn về khoản phải thu CTCP Thủy điện Sông Đà Tây Nguyên, đây là khối lượng xây lắp công trình thủy điện Hà tây. Hiện Sông Đà Tây Nguyên đang gặp khó khăn nên chưa thanh toán. Đơn vị này cam kết sẽ thanh toán trong vòng 60 ngày (kể từ ngày phương án tái cầu trúc được phê duyệt).

Đối với khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang công trình Đà Nẵng – Quảng Ngãi, SD2 cho biết đây là công trình đang trong thời gian quyết toán và đồng thời đang có đoàn thanh tra, kiểm tra của Nhà nước.

Về kết quả kinh doanh riêng sau kiểm toán, SD2 thua lỗ hơn 6 tỷ đồng. Công ty cho biết đã gặp tác động tiêu cực của dịch Covid-19 khiến việc triển khai thi công và bán hàng tại các dự án bị đình trệ.

Chênh lệch kết quả kinh doanh riêng năm 2020 của SD2 trước và sau kiểm toán
Nguồn: SD2

Duy Na

FILI