Ricons muốn mua 3 triệu cp quỹ với giá tối đa 110,000 đồng/cp

Ricons muốn mua 3 triệu cp quỹ với giá tối đa 110,000 đồng/cp

Với khoảng giá mua xem xét từ 60,000-110,000 đồng/cp, nhà thầu xây dựng này sẽ phải chi từ 180-330 tỷ đồng để hoàn tất trọn vẹn thương vụ.

Ngày 03/03 vừa qua, ĐHĐCĐ của CTCP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons đã thông qua phương án bán 58,600 cp quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty. Các cổ phiếu quỹ được đem bán đợt này cũng là những cổ phiếu ESOP được doanh nghiệp thu hồi trong những năm trước.

Về giá bán cổ phiếu ESOP cho người lao động, 37,100 cp sẽ được Ricons bán với giá 20,000 đồng/cp, 21,500 cp sẽ bán với giá 50,000 đồng/cp. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Các đợt mua cổ phiếu quỹ gần nhất của Ricons
Đvt: Cổ phiếu
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ Ricons

Đáng chú ý hơn, cổ đông Ricons cũng thông qua phương án sử dụng thặng dư vốn cổ phần để mua lại 3 triệu cp. Mức giá mua được xem xét trong khoảng 60,000-110,000 đồng/cp và được ủy quyền quyết định cụ thể cho HĐQT. Như vậy, ước tính nhà thầu xây dựng này sẽ chi từ 180-330 tỷ đồng để hoàn tất các giao dịch.

Trong văn bản Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ngày 03/03, phía Ricons cho biết mục đích đợt mua lại 3 triệu cp nhằm giảm vốn điều lệ doanh nghiệp. Các giao dịch sẽ được tiến hành sau khi Ricons hoàn tất quá trình bán cổ phiếu ESOP nêu trên.

Thừa Vân

FILI