PJT: Kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm, muốn tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng

PJT: Kế hoạch lợi nhuận 2021 giảm, muốn tăng vốn điều lệ lên 230 tỷ đồng

CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (HOSE: PJT) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 với kế hoạch lợi nhuận giảm so với kết quả năm 2020, muốn chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Công ty cho biết năm 2021 là năm đầu tiên trong giai đoạn kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021-2025, do đó Công ty tập trung đẩy mạnh hoạt động vận tải xăng dầu trên nền tảng thị trường Petrolimex, tranh thủ ngày tàu rỗng để mở rộng thị trường bên ngoài, tiếp tục thanh lý tàu già, thị trường không còn nhu cầu (tàu Long Phú 04), tích lũy tài chính và tận dụng cơ hội đầu tư đổi mới đội tàu.

Năm nay, Công ty sẽ tiếp tục tái cấu trúc: Thoái vốn đối với CTCP Vận tải xăng dầu Đồng Tháp, triển khai phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông để tăng vốn điều lệ, xây dựng lộ trình chuyển đổi công năng khu đất xưởng Bình Chánh thành văn phòng, nâng cấp cơ sở hạ tầng xưởng Phú Xuân…

Cụ thể cho năm 2021, PJT đề ra kế hoạch sản lượng vận chuyển 2.7 triệu m3, gần 1.3 tỷ m3.km luân chuyển và cung ứng xăng dầu 6,850 m3/tấn. Chỉ tiêu tổng doanh thu PJT đề ra năm 2021 tăng 11% so với kết quả năm 2020, dự kiến 692 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước và sau thuế mục tiêu lại đi lùi 7% và 6% so với năm trước, chỉ còn 31.5 tỷ đồng và 25.2 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của PJT
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ 2021

PJT dự kiến trình cổ đông chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% vốn điều lệ, tương ứng tổng số tiền hơn 18.4 tỷ đồng.

Chi tiết hơn về phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2021, PJT dự kiến chào bán gần 7.7 triệu cp, giá chào bán dự kiến 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Nếu chào bán thành công, dự kiến vốn điều lệ của PJT sẽ tăng lên mức hơn 230 tỷ đồng.

Với tổng giá trị hơn 76.8 tỷ đồng dự kiến thu được, PJT dự định dùng 52 tỷ đồng hoàn lại nguồn vốn đã sử dụng làm vốn đối ứng để vay ngân hàng mua tàu biển chở dầu trọng tải dưới 10,000 DWT và hơn 24.8 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hàn Đông

FILI