PGBank đặt mục tiêu 310 tỷ đồng lãi trước thuế 2021, dừng sáp nhập vào HDBank

PGBank đặt mục tiêu 310 tỷ đồng lãi trước thuế 2021, dừng sáp nhập vào HDBank

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, UPCoM: PGB) dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 30/03/2021 theo hình thức trực tuyến.

Tại Đại hội, PGBank sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 310 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2020, trong điều kiện tổng thu nhập tương đương năm trước (ở mức 1,148 tỷ đồng) và chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro giảm 10% (về mức 838 tỷ đồng).

Về chất lượng tài sản, PGBank dự kiến tổng huy động khách hàng năm 2021 đạt 32,518 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, huy động vốn thị trường 1 đạt 30,411 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến đến cuối năm 2021 đạt 27,640 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm 2021. Tính cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp thì tỷ lệ tăng trưởng tín dụng kế hoạch là 8%.

Về hoạt động xử lý và thu hồi nợ, PG Bank dự kiến thu hồi tổng cộng gần 724 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu nội bảng là 308 tỷ đồng, nợ bán cho VAMC là 367 tỷ đồng (kể cả thu từ những khoản vay đã tất toán trái phiếu), thu nợ (gốc và lãi) đã sử dụng dự phòng rủi ro là 49 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, một trong những nội dung đáng chú ý được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 là vấn đề sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Phát triển Hồ Chí Minh (HD Bank)

Cụ thể, theo báo cáo của HĐQT PG Bank, trước đó, ĐHĐCĐ PGB đã thông qua nội dung sáp nhập PG Bank vào HDBank từ tháng 4/2018. Hai ngân hàng đã khẩn trương, tích cực triển khai giao dịch sáp nhập cũng như đàm phán các nội dung liên quan. Hồ sơ xin chấp thuận nguyên tắc đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc vào tháng 10/2018. 

Nhưng đến nay, giao dịch sáp nhập giữa hai ngân hàng vẫn chưa được chính thức chấp thuận. Thời gian sáp nhập kéo dài gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của PG Bank. Do vậy, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 xem xét thông qua việc dừng giao dịch sáp nhập PG Bank vào HDBank.

Khang Di

FILI