Nhóm cổ đông NIPPON đã nắm gần 11% cổ phần tại Petrolimex

Nhóm cổ đông NIPPON đã nắm gần 11% cổ phần tại Petrolimex

Ngày 22/03 vừa qua, ENEOS Corporation đã hoàn tất thương vụ mua 25 triệu cp của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX).

Số lượng 25 triệu cp giao dịch đợt này là các cổ phiếu quỹ được phía Petrolimex triển khai bán ra. Về phía ENEOS, các giao dịch được thực hiện từ ngày 01-18/03 vừa qua giúp nâng sở hữu của đơn vị này tại Petrolimex từ 1% lên 2.94%.

Như vậy, ENEOS cùng với bên liên quan là Công ty TNHH Tư vấn và Holding JX NIPPON Oil & Energy Việt Nam (công ty mẹ của ENEOS) hiện chiếm tỷ lệ sở hữu 10.94% tại Petrolimex, tương ứng trên 141.5 triệu cp PLX.

Bên cạnh đó, một lãnh đạo cấp cao của ENEOS là ông Toshiya Nakahara đang giữ ghế tại HĐQT Petrolimex.

Thừa Vân

FILI