Lo ngại dịch Covid, Hotraco đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 giảm 9%

Lo ngại dịch Covid, Hotraco đặt kế hoạch lãi sau thuế 2021 giảm 9%

Năm 2021, CTCP Thương mại Hóc Môn (Hotraco, HNX: HTC) đặt mục tiêu lãi sau thuế hợp nhất hơn 37 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện trong 2020.

HTC có tham gia vào quản lý - kinh doanh Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

HTC dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 26/04. Theo tài liệu họp, Ban lãnh đạo HTC nhìn nhận năm 2021, nền kinh tế sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trước hết từ môi trường kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.

Ngay từ đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục lan rộng và diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng.

Với dự báo như trên, HTC đặt kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 sẽ đem về tổng thu nhập gần 1,254 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 37 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 9% so với 2020.

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2021 của HTC
Nguồn: HTC

Phía HTC chỉ ra kế hoạch đi lùi chủ yếu là do kinh doanh xăng dầu giảm mạnh trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, do hạn chế về nguồn hàng hóa, Công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các hợp đồng lô lớn, và thù lao bán hàng từ kinh doanh xăng dầu Công ty được hưởng (từ các doanh nghiệp đầu mối) sẽ không ổn định.

Về phân phối lợi nhuận, HTC dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 12%/vốn điều lệ.

Nhìn chung trong năm 2020, cùng với sự tăng trưởng nền kinh tế và thành phố, HTC ghi nhận sự ổn định trong kinh doanh và đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020 của HTC
Nguồn: HTC

Duy Na

FILI