L10 nói gì về việc doanh thu 2020 sụt giảm?

L10 nói gì về việc doanh thu 2020 sụt giảm?

Bên cạnh khó khăn chung của thị trường, CTCP Lilama 10 (HOSE: L10) chỉ ra thêm một số nguyên nhân khiến doanh thu năm 2020 của Công ty sụt giảm 10% so với 2019, lùi về mức 1,200 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của L10
Nguồn: L10

Kết thúc năm 2020, L10 đạt doanh thu gần 1,201 tỷ đồng, giảm 10% so với 2019. Công ty cho biết con số đi lùi do khó khăn chung của thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp xây lắp trong và ngoài nước làm cho giá đấu thầu của các hợp đồng ngày một thấp. Chính phủ cũng giảm dần đầu tư công vào lĩnh vực năng lượng, công nghiệp nặng làm thị trường của ngành sụt giảm.

Cùng với đó, một số công trình lớn chiếm tỷ trọng cao trong doanh thu năm 2019 như Nhà máy Xi măng Tân Thắng, Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Lai Châu… đã kết thúc. Đó là các nguyên nhân chính khiến doanh thu 2020 của L10 đi lùi.

Dự án thủy điện Huội Quảng có công suất lắp máy 520MW được xây dựng trên sông Nậm Mu thuộc địa bàn hai tỉnh Lai Châu và Sơn La. Nguồn: L10

Trong khi đó, lãi sau thuế của doanh nghiệp này lại tăng 3.3% so với năm trước, đạt hơn 18 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu do L10 giảm các khoản chi phí. Cụ thể trong đó, chi phí quản lý giảm 32% do năm 2020 hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 5 tỷ đồng; chi phí hoạt động tài chính giảm 50% so chi phí lãi vay giảm 48%.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của L10 dự kiến tổ chức vào ngày 24/04 tới. Ngày đăng ký cuối cùng vào 22/03.

Duy Na

FILI