Khải Hoàn Land dự kiến chào bán lần đầu 16 triệu cp

Khải Hoàn Land dự kiến chào bán lần đầu 16 triệu cp

CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (Khải Hoàn Land) vừa ra thông báo về việc chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 16 triệu cp (chiếm tỷ lệ 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành), tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 160 tỷ đồng.

*Khải Hoàn Land: Lãi ròng 2020 gần 97 tỷ, 84% tài sản là khoản phải thu

Giá chào bán khởi điểm dự kiến là 10,000 đồng/cp. Phương thức phân phối là đấu giá thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Mục đích chào bán nhằm đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu cổ đông để đăng ký niêm yết cổ phiếu Khải Hoàn Land lên HOSE. Đợt chào bán này không phải là đợt chào bán để huy động vốn và không làm tăng vốn điều lệ của Khải Hoàn Land.

Cổ đông chào bán cổ phiếu là ông Phan Tuấn Nghĩa - hiện đang sở hữu 24.75% vốn tại Khải Hoàn Land.

Nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận và theo quy định của quy chế đấu giá cổ phần của ông Phan Tuấn Nghĩa tại Khải Hoàn Land.

Nguồn: Khải Hoàn Land

Khải Hoàn Land là công ty môi giới bất động sản chủ yếu tại thị trường phía Nam, được thành lập năm 2009. Vốn điều lệ của nhà môi giới này tính đến cuối năm 2020 là 1,600 tỷ đồng, tăng thêm 400 tỷ đồng so với đầu năm.

Về tình hình kinh doanh 2020, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu 2020 gần 303 tỷ đồng và lãi ròng 97 tỷ đồng, lần lượt gấp đôi và gấp 10 lần thực hiện năm 2019. Tại ngày 31/12/2020, Khải Hoàn Land có tổng giá trị tài sản hơn 2,370 tỷ đồng, tăng 69% so với đầu năm. 

Minh Hồng

FILI