Imexpharm đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng trong năm 2021

Imexpharm đặt kế hoạch lãi trước thuế 290 tỷ đồng trong năm 2021

Năm 2021, CTCP Dược phẩm Imexpharm (HOSE: IMP) đặt kế hoạch 1,530 tỷ đồng tổng doanh thu và thu nhập, mục tiêu 290 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 10.7% và 13.5% so với 2020.

Ngày 25/02, HĐQT IMP đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể, Công ty đặt kế hoạch 1,530 tỷ đồng tổng doanh thu, thu nhập và 290 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 10.7% và 13.5% so với 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của IMP. Đvt: Tỷ đồng

Kết thúc năm 2020, IMP đem về 1,369 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3% so với năm trước và 255 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 26%.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của IMP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

*Khai sai thuế, IMP bị phạt và truy thu trên 4 tỷ đồng

Duy Na

FILI