Hậu kiểm toán, lãi ròng HAT tăng 13% nhờ giảm chi phí

Hậu kiểm toán, lãi ròng HAT tăng 13% nhờ giảm chi phí

Theo BCTC kiểm toán 2020 được công bố, lãi sau thuế của CTCP Thương mại Bia Hà Nội (HNX: HAT) được điều chỉnh tăng hơn 10% nhưng hiện vẫn chưa có giải trình cụ thể từ phía Công ty.

So với báo cáo tự lập, doanh thu thuần năm 2020 của HAT trong báo cáo kiểm toán được điều chỉnh giảm trong khi phần giá vốn lại ghi nhận tăng khiến lợi nhuận gộp chênh lệch giảm 3%.

Nhờ chi phí bán hàng và chí phí quản lý được điều chỉnh giảm lần lượt 4% và 6% giúp biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty tăng từ 1% lên hơn 1.2%. Nhờ vậy, lãi sau thuế hậu kiểm toán của HAT đã ghi nhận tăng 13% so với kết quả lũy kế , lên gần 9 tỷ đồng.

Chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán 2020 của HAT. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2020 và kiểm toán 2020 của HAT
Cân đối kế toán tính đến 31/12/2020 của HAT
Nguồn: BCTC kiểm toán 2020 của HAT

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của HAT đạt gần 161 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền và khoản tương đương tiền cùng hàng tồn kho tăng mạnh khi ghi nhận hơn 27 tỷ đồng và gần 5 tỷ đồng, lần lượt gấp 3.4 lần và 7.8 lần cuối năm 2019.

Nợ phải trả cuối năm của HAT tăng 12%, lên hơn 97 tỷ đồng. Hiện, Công ty không có bất kỳ khoản vay nợ tài chính nào.

Hà Lễ

FILI