Đặt kế hoạch 2021 tăng trưởng mạnh, liệu TNT có lại “thất hứa” với cổ đông?

Đặt kế hoạch 2021 tăng trưởng mạnh, liệu TNT có lại “thất hứa” với cổ đông?

Ngày 26/03, CTCP Tài Nguyên (HOSE: TNT) đã công bố tài liệu trình ĐHĐCĐ thường  niên 2021 với trọng tâm doanh thu năm nay sẽ gấp gần 15 lần kết quả thực hiện năm 2020.

Theo đó, TNT đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 đạt 200 tỷ đồng trong khi Công ty chỉ đạt gần 13 tỷ đồng trong năm 2020, giảm gần 93% so với năm 2019, đồng thời đây cũng là mức doanh thu thấp nhất kể từ năm 2010 đến nay.

TNT giải trình tác động từ dịch Covid-19 là nguyên nhân chính làm cho doanh thu năm 2020 giảm. Đồng thời, TNT không còn ghi nhận doanh thu từ CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tài Nguyên sau khi công ty này không còn là công ty con của TNT.

Đi đôi với mục tiêu doanh thu, ban lãnh đạo TNT đặt kỳ vọng lãi sau thuế năm 2021 đạt 16 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ năm 2011 đến nay, Công ty vẫn chưa có năm nào chinh phục thành công những mục tiêu được đề ra trong kế hoạch năm.

Kế hoạch kinh doanh 2021 của TNT
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021

Điểm lại kết quả kinh doanh 2020 của TNT, với ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm giảm doanh thu cũng như không còn ghi nhận doanh thu từ công ty con, Công ty lỗ ròng gần 3 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất kể từ năm 2014.

Hà Lễ

FILI