CVT “thận trọng” giảm chỉ tiêu lợi nhuận 2021

CVT “thận trọng” giảm chỉ tiêu lợi nhuận 2021

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, CTCP CMC (HOSE: CVT) đặt kế hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh (SXKD) trong năm nay thấp hơn mức thực hiện năm 2020 trong khi mục tiêu doanh thu lại được đặt cao hơn gần 7%.

Theo kế hoạch năm 2021, ban lãnh đạo CVT kỳ vọng doanh thu trong năm sẽ đạt mức 1,450 tỷ đồng, cao hơn mức thực hiện 2020 gần 7%. Trong đó, sản phẩm gạch ốp lát sẽ chiếm 91% sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của Công ty. 

Tuy nhiên, CVT chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh năm 2021 đạt 150 tỷ đồng, trong khi năm 2020 đạt hơn 151 tỷ đồng. Về cổ tức, Công ty dự kiến sẽ giữ nguyên tỷ lệ chi trả 20% giống với năm trước.

CVT đề ra một số mục tiêu cho hoạt động đầu tư năm 2021 như cải tạo thay thế lò nung xương của gạch ốp để nâng công suất; đầu tư dây chuyền sản xuất gạch tấm lớn của Trung Quốc, Italia tại cụm công nghiệp Bạch Hạc; triển khai xây dựng và hoàn thành khu dịch vụ tổng hợp đã được cấp phép xây dựng. Với kế hoạch đầu tư trên, ban lãnh đạo của CVT kỳ vọng sẽ nâng công suất toàn Công ty từ 17 triệu m2 trong năm 2020 lên 21 triệu m2 trong năm 2021.

Kết quả thực hiện năm 2020 và kế hoạch 2021 của CVT
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CVT

Về tình hình kinh doanh năm 2020, CVT đã vượt hầu hết các chỉ tiêu trong kế hoạch 2020. Trong đó, tổng doanh thu vượt gần 5% và lợi nhuận SXKD vượt gần 8%. Mặt khác, tổng giá trị kim ngạch XNK của Công ty lại chỉ thực hiện được gần 46% mục tiêu đề ra, ghi nhận gần 4,400 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu CVT trong năm 2020 chỉ dao động dưới 20,000 đồng/cp trong 9 tháng đầu năm nhưng đã bật tăng mạnh mẽ từ cuối tháng 9/2020 để rồi đạt đỉnh lịch sử với 55,000 đồng/cp trong phiên 30/11. Phiên 02/03/2021, giá cổ phiếu CVT ở mức 46,400 đồng/cp, tăng 12% so với đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu CVT từ đầu năm 2020 đến nay. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI