Cổ đông được gì khi DGW chia cổ tức cổ phiếu 100%?

Cổ đông được gì khi DGW chia cổ tức cổ phiếu 100%?

Với việc phát hành thêm hàng chục triệu cổ phần, kéo theo đó là thị giá điều chỉnh, thanh khoản giao dịch của DGW có thể được thúc đẩy. Tuy nhiên, các cổ đông hiện hữu sẽ đối mặt việc chịu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong khi về bản chất là không nhận thêm bất kỳ tài sản nào.

Ban lãnh đạo DGW vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021, trong đó nổi bật là tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2020 với tổng tỷ lệ 110%, bao gồm 100% bằng cổ phiếu và 10% (1,000 đồng/cp) cổ tức tiền mặt.

Mức cổ tức 100% bằng cổ phiếu đồng nghĩa cổ đông DGW sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận thêm một cổ phần phát hành (tỷ lệ 1:1). Tuy nhiên, giá cổ phiếu trên thị trường cũng sẽ bị điều chỉnh giảm tương ứng (vốn hóa thị trường không thay đổi). Tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại doanh nghiệp không thay đổi sau khi nhận cổ tức cổ phiếu.

Điểm cần lưu ý là kể từ ngày 05/12/2020, nhà đầu tư nhận cổ tức bằng cổ phiếu cũng phải chịu khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân khi bán các cổ phiếu này. Quy định thuế cổ tức cổ phiếu từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của giới đầu tư, bởi về bản chất nhà đầu tư không hề nhận được thêm tài sản trong khi vẫn phải chịu thuế nếu bán cổ phiếu.

* Những hệ lụy từ chuyện nâng lô giao dịch đến đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu

* VAFI đề xuất chưa nên đánh thuế cổ tức cổ phiếu 

* Những hiểu nhầm về cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, bán ưu đãi, phát hành riêng lẻ và ESOP (kỳ 1)

Thực tế, các doanh nghiệp không hề phân phối lợi nhuận sau thuế hay chia sẻ lợi ích tài chính đến tay cổ đông trong trường hợp chia cổ tức cổ phiếu. Một số chuyên gia từng nhận định cổ tức cổ phiếu bản chất là bút toán kế toán ghi nhận chuyển từ khoản mục lợi nhuận doanh nghiệp sang vốn điều lệ, tăng số lượng cổ phiếu lưu hành nhưng không làm tăng vốn hóa doanh nghiệp.

Với mức thị giá cao ba chữ số, việc chia cổ tức cổ phiếu của DGW khiến thị giá điều chỉnh giảm, có thể tạo điều kiện để các nhà đầu tư mới dễ dàng tiếp cận cổ phiếu hơn, khuyến khích thúc đẩy thanh khoản giao dịch trên thị trường. Tuy nhiên, ở góc nhìn khác, các cổ đông hiện hữu sẽ đối mặt việc chịu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trong khi về bản chất không nhận thêm được tài sản.

Hiện, thị giá cổ phiếu DGW đã vượt xa mệnh giá, do đó giá tính thuế - trong trường hợp nhà đầu tư bán cổ phiếu nhận từ đợt phát hành chia cổ tức - sẽ là mệnh giá (10,000 đồng/cp). Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư sẽ chịu khấu trừ thuế 500 đồng/cp. Số tiền này bằng một nửa mức cổ tức tiền mặt (1,000 đồng/cp) mà Công ty dự kiến chi trả cho năm 2020.

Cổ phiếu tiếp tục bị pha loãng 5%?

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021, DGW cũng muốn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ phát hành tối đa 2.5% lượng cổ phiếu lưu hành với giá 10,000 đồng/cp. Trong khi đó, tính đến kết phiên 11/03, cổ phiếu DGW có thị giá 111,500 đồng/cp.

Ngoài phương án phát hành ESOP, Ban lãnh đạo DGW cũng dự kiến phát hành các quyền chọn mua cổ phần cho người lao động (1 quyền chọn sẽ mua được 1 cp) cũng với tỷ lệ tối đa 2.5%. Giá thực hiện quyền chọn mua sẽ là 120,000 đồng/cp.

Nếu cả hai phương án phát hành trên đều thực hiện ở tỷ lệ tối đa, tỷ lệ pha loãng sẽ là 5% đối với những cổ đông nắm giữ cổ phiếu DGW.

50% số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Các cổ phiếu phát hành liên quan đến quyền chọn mua không quy định thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Về kế hoạch kinh doanh 2021, Ban lãnh đạo DGW sẽ đệ trình cổ đông thông qua mục tiêu doanh thu thuần 15.2 ngàn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 21% và 19% so với kết quả năm trước.

Đại hội sắp tới cũng là thời điểm cổ đông tiến hành bầu mới 5 Thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó có 2 Thành viên độc lập.

Thừa Vân

FILI