TTZ: Chậm báo cáo giao dịch, cổ đông cá nhân bị phạt hơn 30 triệu đồng

TTZ: Chậm báo cáo giao dịch, cổ đông cá nhân bị phạt hơn 30 triệu đồng

Ngày 03/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thanh Tú.

Theo đó, bà Tú bị phạt tiền 31.25 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Cụ thể, ngày 06/12/2018, bà Tú mua 75,500 cp của CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung TTZ (HNX: TTZ), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 318,776 cp lên 394,276 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4.21% lên 5.21% (tăng vượt ngưỡng 5% khối lượng cổ phiếu lưu hành của TTZ). Tuy nhiên đến ngày 12/03/2019 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Tú.

Khang Di

FILI