Thông Quảng Ninh sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ gần 50%

Thông Quảng Ninh sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ gần 50%

HĐQT CTCP Thông Quảng Ninh (UPCoM: TQN) vừa thông qua Nghị quyết chốt danh sách cổ đông và phương án chi trả cổ tức 2018.

Cụ thể, TQN dự kiến trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 48.7% (1 cổ phần nhận được 4,874 đồng).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/03/2021 và ngày thanh toán là 30/03/2021.

Với 3.6 triệu cp lưu hành trên thị trường, dự kiến đơn vị chuyên khai thác và sản xuất nhựa thông này sẽ chi hơn 175 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Một số chỉ tiêu tài chính của TQN qua các năm trở lại đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI