PRC đặt mục tiêu lãi trước thuế 2021 tăng hơn 120%

PRC đặt mục tiêu lãi trước thuế 2021 tăng hơn 120%

Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, CTCP Logistics Portserco (HNX: PRC) đề ra chỉ tiêu năm 2021, doanh thu sẽ đạt 95 tỷ đồng và lãi trước thuế 1 tỷ đồng.

Theo Công ty, 2021 là năm tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là dịch Covid-19 sẽ làm tổng cầu xã hội giảm, xuất nhập khẩu bị hạn chế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, PRC đặt mục tiêu doanh thu chỉ cao hơn 8% mức thực hiện 2020. Tuy nhiên, mục tiêu lãi trước thuế lại tăng 1.2 lần.

Chỉ tiêu kinh doanh của PRC trong năm 2021. Đvt: Nghìn đồng
Nguồn: PRC

Điểm lại tình hình kinh doanh năm 2020, doanh thu cả năm của PRC đạt gần 88 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với năm 2019. Lãi trước và sau thuế cũng giảm xấp xỉ 75%, đạt lần lượt 457 triệu đồng và 376 triệu đồng. So với kế hoạch năm, Công ty chỉ thực hiện được lần lượt 97% chỉ tiêu doanh thu và 76% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Lưu ý, kế hoạch năm 2020 được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên có chỉ tiêu doanh thu đến 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 1.1 tỷ đồng nhưng do đại dịch Covid-19 bùng phát nên ban lãnh đạo của PRC đã điều chỉnh các chỉ tiêu này giảm còn 90 tỷ đồng và 600 triệu đồng.

Mức độ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của PRC
Nguồn: PRC

Trong năm 2020, thanh khoản cổ phiếu PRC gần như không có,  bình quân chỉ đạt 1 cp/ngày. Tuy nhiên, trong tháng 2/2021, thanh khoản bắt đầu được cải thiện, giúp thanh khoản khoản đầu năm 2021 (tính đến đầu phiên 26/02) đạt 917 cp/ngày. Phiên sáng 26/02, cổ phiếu PRC mở cửa với 12,600 đồng/cp, giảm gần 17% so với đỉnh được lập 4 ngày trước đó.

Diễn biến giá cổ phếu PRC từ đầu năm 2020 đến nay. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI