POW ước doanh thu 2 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ

POW ước doanh thu 2 tháng đầu năm giảm nhẹ so với cùng kỳ

Trong 2 tháng đầu năm 2021, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) ước doanh thu đạt 4,676.7 tỷ đồng và lãi trước thuế 410.5 tỷ đồng.

Sau 2 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng điện các nhà máy của POW ghi nhận đạt 2,809.8 triệu kWh. Tổng doanh thu và lãi trước thuế ước đạt lần lượt 4,676.7 tỷ đồng và 410.5 tỷ đồng. Nếu so với con số ước tính cùng kỳ năm trước thì sản lượng và doanh thu đi lùi khoảng 12% và 3%.

* POW ước doanh thu gần 4,806 tỷ đồng sau 2 tháng đầu năm 2020

Năm 2021, Ban điều hành POW đề ra một số mục tiêu như đảm bảo cấp than ổn định đối với Nhà máy điện Vũng Áng 1; hoàn thành sửa đổi PPA Cà Mau 1&2 về chuyển đổi đơn giá phí công suất...

Nhà máy điện Vũng Áng 1 tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Kết thúc năm 2020, POW đã đem về gần 29,710 tỷ đồng doanh thu và 2,195 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 16% và 13% so với 2019. So với kế hoạch đã đề ra, Công ty thực hiện được 84% về doanh thu và vượt 22% về lợi nhuận.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và năm 2020 của POW. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của POW

* POW báo lãi ròng quý 4 gấp 3 lần cùng kỳ

Duy Na

FILI