Những doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt đầu tháng 3

Những doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt đầu tháng 3

Trong tuần giao dịch từ ngày 01-05/03/2021, có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 15% gồm DAD, HPB, SABHBD.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Thống kê cho thấy có tổng cộng 6 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt trong tuần đầu tiên tháng 3/2021. Trong đó 4 doanh nghiệp cùng chia với tỷ lệ 15%, gồm DAD, HPB, SABHBD.

Các doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt trong tuần từ 01-05/03/2021

SAB tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%

Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HOSE: SAB) tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận được 1,500 đồng). Công ty sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 26/03 và ngày giao dịch không hưởng quyền vào 02/03.

Với hơn 641 triệu cp đang lưu hành, ước tính SAB sẽ chi hơn 962 tỷ đồng cho đợt tạm ứng lần này. Đa phần trong đó sẽ về tay 2 cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Vietnam Beverage (nắm 53.59% vốn) và Bộ Công thương (nắm 36% vốn).

Kết thúc năm 2020, SAB ghi nhận doanh thu đạt gần 28 ngàn tỷ đồng, giảm 26% so với 2019. Lãi trước thuế cũng giảm 8%, còn gần 5 ngàn tỷ đồng. Theo giải trình, doanh thu và lợi nhuận của đi xuống là do ảnh hưởng của Covid-19 và Nghị định 100 cũng như diễn biến phức tạp của thiên tai, lũ lụt miền Trung trong năm vừa qua.

DAD trả cổ tức 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%

Cùng mức chia 15% như SAB, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) dự kiến thanh toán cổ tức năm 2020 cho cổ đông vào ngày 24/03/2021. Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 04/03/2021. Có thể thấy DAD đã giữ mức chi trả cổ tức ổn định 15% cho cả 3 năm từ 2018-2020.

Một doanh nghiệp in ấn - xuất bản khác ở Đà Nẵng cũng chốt ngày chia cổ tức tuần này chính là CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (HNX: DAE). Cụ thể, DAE thông báo sẽ thanh toán cổ tức năm 2020 vào 26/03/2021, ngày giao dịch không hưởng quyền vào 03/03/2021. Tỷ lệ chi trả bằng tiền mặt là 14% (1 cp nhận được 1,400 đồng).

Xuân Nghĩa

FILI