May Việt Tiến báo lãi thấp nhất trong một thập kỷ

May Việt Tiến báo lãi thấp nhất trong một thập kỷ

Đơn hàng giảm do ảnh hưởng từ dịch là nguyên nhân chính yếu dẫn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp dệt may này đi lùi. 

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố, Tổng CTCP May Việt Tiến (UPCoM: VGG) ghi nhận doanh thu thuần năm 2020 giảm 21% so với cùng kỳ, xuống còn 7,121 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn giảm nhẹ hơn đã kéo lãi gộp của VGG giảm 41%, xuống còn 670 tỷ đồng.

Trong năm, loạt chi phí của doanh nghiệp dệt may này cũng đồng loạt giảm như chi phí bán hàng (giảm 29%) và chi phí quản lý doanh nghiệp (giảm 18%).

Khép lại năm 2020, lãi ròng của VGG giảm 65%, xuống còn 143 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của doanh nghiệp dệt may này.

Theo VGG, nguyên nhân là do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản, Mỹ và EU (đây là thị trường xuất khẩu chủ yếu của Tổng Công ty). Các đối tác nhập khẩu tại các nước này đã giảm 1 phần đơn hàng dẫn đến doanh thu giảm. 

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của VGG. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VGG

Tính riêng trong quý 4, VGG ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 25% và 37% so với cùng kỳ, xuống còn 1,951 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. 

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của VGG ghi nhận hơn 4,701 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng vọt lên hơn 452 tỷ đồng, gấp 3.6 lần.

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 17% so với đầu năm, xuống còn 1,442 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng giảm 20%, xuống còn 879 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 56% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 19% tổng giá trị hàng tồn kho.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VGG

Nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2020 giảm 7%, ghi nhận hơn 2,787 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn.  

Tiên Tiên

FILI