BCE thu về hơn 50 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

BCE thu về hơn 50 tỷ đồng sau đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

Ngày 23/02, HĐQT CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (HOSE: BCE) đã thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với hơn 50 tỷ đồng được thu về.

Theo đó, 5 triệu cp BCE đã được chào bán thành công cho 44 nhà đầu tư, trong đó, 43 nhà đầu tư sở hữu thông qua đấu giá và 1 nhà đầu tư sở hữu thông qua đợt phân phối số cổ phần chưa bán hết.

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 50.4 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí liên quan, tổng giá trị thương vụ đạt hơn 50.1 tỷ đồng. Tính bình quân mỗi cổ phiếu BCE có giá hơn 10,031 đồng, cao hơn 13% so với múc giá khởi điểm.

Như vậy sau khi chào bán thành công, BCE đã tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Tổng số vốn huy động được trong đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh để thực hiện các hợp đồng hợp tác đầu tư - kinh doanh đã được ký kết.

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của BCE

Sau thông tin về đợt chào bán cổ phiếu, giá cổ phiếu BCE bắt đầu tăng mạnh và đạt đỉnh lịch sử trong phiên 12/01/2021 với 14,000 đồng/cp. Tuy nhiên sau đó, thị giá cổ phiếu BCE bắt đầu lao dốc theo đà thị trường trong cuối tháng 1. Đầu phiên 24/02, giá cổ phiếu BCE ở mức 11,900 đồng/cp, phục hồi gần 17% so với mức thấp nhất tính từ đầu năm 2021.

Diễn biến giá cổ phiếu BCE trong vòng 1 năm gần đây. Đvt: Đồng
Nguồn: VietstockFinance

Hà Lễ

FILI